IZVOD STANJA I PROMENA SREDSTAVA NA DAN  21.05.2019
Prethodno stanje 8.714.320,08
Zaduženje 14.244,89 
Odobrenje
Novo stanje 8.700.075,19
SPECIFIKACIJA ISPLATA PO NAMENAMA 
Lekovi
Sanitetski, laboratorijski i medicinski materijal
Energenti
Ostali materijalni troškovi u PZZ 14.244,89 
Ostali direktni i indirektni troškovi u SZZ
Prevoz u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Prevoz u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Plate u PZZ                          
Plate u stomatoloskoj zdravstvenoj zastiti
Otpremnine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otpremnine u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Oktreotid i lanreotid
Jubilarne nagrade u PZZ
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Finansiranje invalida
Ostalo
Ukupno 14.244,89