IZVOD STANJA I PROMENA SREDSTAVA NA DAN 29.11.2019
Prethodno stanje 9.947.937,37
Zaduženje
Odobrenje 11.400,00
Novo stanje 9.959.337,37
SPECIFIKACIJA ISPLATA PO NAMENAMA 
Lekovi
Sanitetski, laboratorijski i medicinski materijal
Energenti
Ostali materijalni troškovi u PZZ
Ostali direktni i indirektni troškovi u ST.ZZ
Prevoz u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Prevoz u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Plate u PZZ                          
Plate u stomatoloskoj zdravstvenoj zastiti
Otpremnine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otpremnine u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Oktreotid i lanreotid
Jubilarne nagrade u PZZ
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Finansiranje invalida
Ostalo
Ukupno