IZVOD STANJA I PROMENA SREDSTAVA NA DAN 01.03.2019
Prethodno stanje 9.139.513,18
Zaduženje 10.880.207,01 
Odobrenje 10.349.848,99
Novo stanje 8.609.155,16 
SPECIFIKACIJA ISPLATA PO NAMENAMA 
Lekovi
Sanitetski, laboratorijski i medicinski materijal  5.159,00
Energenti 404. 024,6
Ostali materijalni troškovi u PZZ 255.681,41 
Ostali direktni i indirektni troškovi u SZZ
Prevoz u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Prevoz u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Plate u PZZ                            8.772.339,41
Plate u stomatoloskoj zdravstvenoj zastiti  1.443.002,57
Otpremnine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otpremnine u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Oktreotid i lanreotid
Finansiranje invalida
Ostalo
Ukupno 10.880.207,01