IZVOD STANJA I PROMENA SREDSTAVA NA DAN. 30-11-2021
Prethodno stanje

8.858.813,82

 

Zaduženje

151.062,30

Odobrenje
Novo stanje 8.707.751,52
SPECIFIKACIJA ISPLATA PO NAMENAMA 
Lekovi
Sanitetski, laboratorijski i medicinski materijal
Energenti
Ostali materijalni troškovi u PZZ 151.062,30 
Ostali direktni i indirektni troškovi u ST.ZZ
Prevoz u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Prevoz u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Prevoz  Covid  radnici                         
Plate u PZZ                                           
Plate u stomatoloskoj zdravstvenoj zastiti
Plate radnika covid 19                            
Otpremnine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otpremnine u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Oktreotid i lanreotid
Solidarna pomoc
Jubilarne nagrade u PZZ
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Finansiranje invalida
Ostalo
Ukupno 151.062,30
247