IZVOD STANJA I PROMENA SREDSTAVA NA DAN 16.08.2019
Prethodno stanje 9.844.582,83
Zaduženje 9.915.461,12
Odobrenje 10.311.053,64
Novo stanje 10.240.175,35
SPECIFIKACIJA ISPLATA PO NAMENAMA 
Lekovi
Sanitetski, laboratorijski i medicinski materijal
Energenti
Ostali materijalni troškovi u PZZ 138.242,01 
Ostali direktni i indirektni troškovi u ST.ZZ
Prevoz u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Prevoz u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Plate u PZZ                           8.201.137,05 
Plate u stomatoloskoj zdravstvenoj zastiti 1.576.082,06 
Otpremnine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Otpremnine u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti
Oktreotid i lanreotid
Jubilarne nagrade u PZZ
Jubilarne nagrade u stomatologiji
Finansiranje invalida
Ostalo
Ukupno 9.915.461,12