Gore

Преговарачки поступак са објављивањем позива