STANJE SREDSTAVA NA DANAŠNJI DAN pdf
STATUT pdf
PLAN RADA pdf
Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji pdf
DVANAESTOMESECNI 2023 pdf
FIN. PLAN 2023 pdf
USAGLASENJE 2023 pdf
KO 2022 pdf
ZR 2022 pdf
Poslerevizioni izvestaj pdf
Planske tabele PZZ 2022 pdf
TROMESEČNI   pdf
ŠESTOMESEČNI   pdf
DEVETOMESECNI pdf
DVANAESTOMESECNI pdf
ZAVRŠNI RAČUN pdf
OBRAZLOZENJE    pdf
OBAVESTENJE   pdf
  FINANSIJSKI PLAN  pdf
  KO FOND  pdf
  PLAN JAVNE NABAVKE  pdf
  OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU ZA CENTRALIZOVANE NABAVKE LEKOVA  pdf
  PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE  pdf
  PLAN JAVNIH NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE - Reagensi i materijali za Covid ambulantu  pdf
  Pravilnik o blizem uredjenju postupka javnih nabavki  pdf
PRAVILNIK O BLIZIM UREDJIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE I DZ - BU pdf
PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA O POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA SOPSTV pdf
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDZETSKOG RACUNOVODSTVA I RACUNOVODST pdf
PRAVILNIK O STIMULATIVNOM NAGRADJIVANJU ZAPOSLENIH U DZ - BUJAN pdf
PRAVILNIK O VODJENJU KADROVSKE EVIDENCIJE I SADRZINI DOSIJEA ZA pdf
ODLUKA O IMENOVANJU LICA ZA ZASTITU PODATAKA O LICNOSTI pdf
PRAVILNIK O DONACIJAMA pdf
PRAVILNIK O POKLONIMA ZAPOSLENIH pdf
PRAVILNIK O UPRAVLJANJU SUKOBOM INTERESA pdf
Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti pdf
Pravilnik o zastiti podataka o licnosti  pdf
Izmena i dopuna pravilnika o unutrasnjoj organizaciji pdf
 finansije
 javne nabavke
pravna sluzba